coorevits-rosier staand kleur baseline recordlipsius Star Casino Bergierskl arenafoot TegelConCept2016 garagedefrancq ERA IMMPULSkl DEWIT Group

Eric Gielens sportief directeur jeugdopleiding

Met het oog op een verdere kwalitatieve uitbouw van de jeugdopleiding van Tempo Overijse  wordt de sportieve cel verder uitgebreid en wordt een nieuw duidelijk organigram ingevoerd.  Dit moet toelaten om de puur administratieve en algemene zaken beter te scheiden van de sportieve. In dit kader werd Eric Gielens, tot voor kort Hoofd Jeugdscouting bij Tempo Overijse, met onmiddellijke ingang aangesteld tot Sportief Directeur Jeugdopleiding.

Paul Mees (Technisch Manager U13 - U19) en Eddy Stuckens (Technisch Manager U6 - U12) blijven verantwoordelijk voor de dagelijkse sportieve werking van de bovenbouw en de onderbouw.  De sportieve cel bestaat verder uit Alan Pauwels (Algemeen Directeur Jeugdopleiding) en Ronny Nedergedaelt (Management Assistent Jeugdopleiding). 

Eric, die ook houder is van een UEFA B diploma en die jarenlang trainer was bij ondermeer Oud-Heverlee Leuven, Tempo Overijse en Woluwe-Zaventem, stelt zich in de eerste plaats tot doel om de begeleiding van trainers en jeugspelers blijvend te optimaliseren, te zorgen voor een verdere doorstroming van eigen talent en om Tempo Overijse verder uit te bouwen tot dé referentieclub in Vlaams Brabant op het vlak van jeugdopleiding.  

safe image

sportersbelevenmeer

Zomerstage

Tempozoekttalent

Tempo Overijse op Instagram

4SterrenDoublePass

Nieuwsbrief

Panathlonverklaring

LogoPanathlonkopieIn het kader van het uitvoeringsbesluit Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) van de Voetbalfederatie Vlaanderen staat onze club voor de volle 100 % achter "de rechten van het kind".
Als belangrijkste instrument om die rechten van het kind te waarborgen, schaart Tempo Overijse zich volledig achter de waarden en beginselen van de Panathlonverklaring. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het voetballende kind leidt.