coorevits-rosier staand kleur baseline Star Casino Bergierskl TegelConCept2016 garagedefrancq ERA IMMPULSkl DEWIT Group

Raad van bestuur

Functies Raad van Bestuur VZW Tempo Overijse

  • Voorzitter: Roger Vercarre
  • Penningmeester: Daniël De Kock
  • Gerechtigd Correspondent: Marc Beernaert
  • Jeugdvoorzitter: Alan Pauwels
  • Secretaris: Tom Verhaegen
  • Verantwoordelijke accomodaties: Christian Denayer
  • Leden: Steven Allcock, Karine Gillekens, Casper Rysgaard, Eric Vanderhoeven, Dirk Verstraete

 

safe image

sportersbelevenmeer

youtubelogo

Tempozoekttalent

Tempo Overijse op Instagram

4SterrenDoublePass

Panathlonverklaring

LogoPanathlonkopieIn het kader van het uitvoeringsbesluit Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) van de Voetbalfederatie Vlaanderen staat onze club voor de volle 100 % achter "de rechten van het kind".
Als belangrijkste instrument om die rechten van het kind te waarborgen, schaart Tempo Overijse zich volledig achter de waarden en beginselen van de Panathlonverklaring. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het voetballende kind leidt.